چه جوری از حسادت به عنوان ابزاری واسه پیشرفت استفاده کنیم؟ “

  خیلی از ما تجربه حس رضایتمندی رو در گرو کسب موفقیت میدونیم. با تأیید این نگاه، میشه پرسید: «پس به چه دلیل بعضی وقتا آدمایی موفق دیده می شن که از حس رضایتمندی بی بهره ان؟ نامادری سپیدبرفی بعد از اون زیباترین زن سرزمین خود بود. بی دودلی نفر ادامه مطلب…

چه جوری از استخدام یک نیروی سمّی جلوگیری کنیم؟

  استخدام یک فرد سمّی هزینه زیادی رو به سازمان و کار و کاسبی مجبور می کنه. تحقیقات نشون می ده که گستاخی و نبود رعایت ادب، مثل ویروس سرماخوردگی عمل می کنه و خیلی سریع به همه بخشای سازمان انتقال و همه افراد درون یک سیستم رو درگیر می ادامه مطلب…

چه جوری از آدم های حسود در جهت پیشرفت مون استفاده کنیم؟ 

  هم زمان با شناخته شدن به عنوان فردی موفق ، تقریبا همیشه می تونین منتظر افراد حسود در زندگی تون باشین. آدمای حسود یا کامل مهم بودن شما رو زیر سؤال می برن یا به احتمال بیشتر، به موردی از موارد موفقیت هاتون حسادت می ورزند. حسودها اثر منفی ادامه مطلب…